Угода конфіденційності

Оновлено 30 листопада 2015 року.

1. Політика конфіденційності

1.1. Ми з повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, що відвідали Сайт, а також тих, хто користується даним Сайтом; у зв'язку з цим Адміністрація прагне захистити конфіденційність персональних даних, створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту для всіх Користувачів. В цілях реалізації вищесказаного Адміністрація представляє відповідну Політику в сфері персональних даних (опис того, як відбувається процес обробки персональних (особистих) даних Користувача при використанні сервісів та/або будь-яких послуг Сайту, а також при відвідуванні Сайту за адресою: http://beyond.ua);

1.2. Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку BEYOND.UA та/або його афілійовані особи, можуть отримати про Користувача під час використання ним Сайту;

1.3. Користувач погоджується з тим, що адміністрація має право збирати і зберігати реєстраційні дані Користувача (у разі їх отримання) в рамках цієї Політики. Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від реєстрації на Сайті;

1.4. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміється: 

1.4.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні Особистої сторінки);

1.4.2. Інша інформація (не обов’язкова для надання при реєстрації) надається Користувачем на його розсуд; 

1.4.3. Дані, які автоматично передаються Сайтом в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки;

1.5. Ми не збираємо інформацію, для збору якої законодавством встановлені певні вимоги, наприклад: інформацію про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи інші переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання , а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (згідно статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»);

1.6. Ця Політика стосується виключно Сайту BEYOND.UA. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті BEYOND.UA. На цих сайтах у Користувача можуть запитувати іншу персональну інформацію;

1.7. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних»;

1.8. Адміністрація має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані на цій сторінці і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.

2. Мета збору та обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Адміністрація включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісами сайту, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується ними;

2.2. BEYOND.UA здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуги (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг);

2.3. Адміністрація сайту, в загальному, не перевіряє і не контролює достовірність персональної інформації, наданої Користувачами. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, запропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передача третім особам

3.1. Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках:

11.1.1. Особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс;

11.1.2. Особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем;

11.1.3. Новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою;

11.1.4. Іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал;

11.1.5. Передача передбачена українським чи іншим законодавством в межах встановленої законодавством процедури; 

3.2. Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи можуть отримати Персональні дані Користувачів Сайту. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

11.2.1. Системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);

11.2.2. Соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);

11.2.3. Системи контекстної реклами (наприклад, AdSence тощо);

11.2.4. Інші ресурси.

3.3. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Адмістрація приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.

4. Термін зберігання та захист персональної інформації Користувачів

4.1. Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути Користувачем Сайту шляхом видалення своєї Особистої сторінки, його персональні дані також автоматично видаляються;

4.2. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також змінити параметри її конфіденційності, скориставшись Налаштуваннями на Особистій сторінці Користувача;

4.3. Адміністрація сайту приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, втрати, пошкодження, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з боку третіх осіб;

4.4. Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Тим не менше, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами компетенції Адміністрації.

 

 

ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК:

Служба підтримки - support@beyond.ua

Написати АДМІНІСТАРАТОРУ