Цицерон
-106--43
IT
Давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ та літератор. Один із зачинателів римської розповідної прози.
1888-1955
US
Американський психолог успіху, письменник