Григорій Галаган
1819-1888
UA
Відомий український громадський діяч 19-го століття на Полтавщині і Чернігівщині. Будучи великим поміщиком займався меценатсвом і захистом прав селян, активно допомагав у розвитку української культури.